Vergadering Commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte 30-10-2012

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Overleg

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Insprekers Programmabegroting 2013-2016 Bekijk dit agendapunt online

3 Raadsvoorstel Programmabegroting 2013 - 2016 (DDL week 36, nr. 1248334) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De wethouders Junius, Vokurka en Guldemond zijn uitgenodigd voor de behandeling.Op grond van de commissieverordening zijn de volgende onderwerpen aan de orde van behandeling: Ruimtelijke Ordening (incl. MER); Spoorzone/Het Nieuwe Kantoor (HNK); Verkeer en Vervoer; Binnenstad (m.b.t. R.O.-aspecten)De commissie wordt voorgesteld om bij de behandeling de volgende indeling aan te houden:Blok 1 (wethouder Junius en Vokurka)- doelstelling “Delft is bereikbaar”, - paragraaf “Weerstandsvermogen en risicomanagement” (m.b.t. onderdelen SVR);- paragraaf “Grond- en vastgoedbedrijf” (m.b.t. onderdelen SVR);Blok 2 (wethouder Guldemond)- doelstelling “Goede ruimtelijke ordening”De annotatie van de griffie is bijgevoegd. Meer informatie over het proces van de begrotingsbehandeling is terug te vinden in het routeschema begrotingsbehandeling 2013, dat reeds in uw bezit is. De onderdelen van de begroting die van toepassing zijn op de commissie, zijn in de bijlage bij deze agenda opgenomen.

4 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties