... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Sociaal Domein en Wonen

Vergadering Commissie Sociaal Domein en Wonen 21-06-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal -Delfts Kwartiertje
Tijd:19:45

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst vergadering “Delfts Kwartiertje” 6 december 2016 Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

4 College van B&W: toezegging inzake inspectie onderzoek naar aanpak gezinnen met complexe problematiek en geringe zelfredzaamheid Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De brief is geagendeerd op verzoek van de ChristenUnie via de lijst van ingekomen stukken van week 23. Motivering: de fractie heeft vragen aan het college over de geschetste problematiek in relatie tot het familiegroepsplan.

Wethouder Hekker is uitgenodigd voor dit agendapunt.

5 Sluiting Bekijk dit agendapunt online