Vergadering Commissie Samenleving en Volkshuisvesting 01-11-2012

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Overleg

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Insprekers Programmabegroting 2013-2016 Bekijk dit agendapunt online

3.a raadsvoorstel vaststelling MR-ISV 2012-2014 / Volumebesluit MR-ISV 2013 (DDL wk 36, nr. 1246324). Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder De Prez is uitgenodigd voor de behandeling

3.b raadsvoorstel Programmabegroting 2013 - 2016 (DDL week 36, nr. 1248334) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Voor de behandeling zijn de wethouders De Prez, Guldemond, Brandligt, Vokurka en Junius uitgenodigdOp grond van de commissieverordening zijn aan de orde van behandeling de volgende onderwerpen: Arbeid & Inkomen, Brede School, Integratie en Inburgering, Emancipatie, Jongerenbeleid (jongerenloket), Centra voor Jeugd en Gezin (wijkwerk), Volksgezondheid en Zorg, Sport, Cultuur, Wonen en studentenhuisvesting

4 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties