Vergadering Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen 16-09-2014

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijst van de overlegvergadering van Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: a. de openbare commissie Algemeen van 19 juni 2014;
b. de openbare commissie Algemeen van 24 juni 2014;

c. de besloten commissie Algemeen van 24 juni 2014;
d. de besloten commissie Algemeen van 17 juli 2014

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Vantevoren hebben zich insprekers aangemeld bij agendapunt 6.

5 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van 3 uur aan te houden. Dit betekent 12 minuten per fractie. De spreektijd voor het college is bepaald op 40 minuten en voor eventuele insprekers is in totaal 20 minuten gereserveerd. Daarnaast is bij de diverse agendapunten een indicatieve behandeltijd aangegeven.

6 Raadsvoorstel inzake de vaststelling van het bestemmingsplan Parkeergarage Spoorsingel (wk 36, nr. 1697024) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouders Förster en Harpe zijn uitgenodigd voor de bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van formele besluitvorming in de raad van 25 september 2014.

7 Raadsvoorstel inzake de vaststelling van het bestemmingsplan Coendersbuurt (wk 36, nr. 1697061) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouders Förster en De Prez zijn uitgenodigd voor de bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van formele besluitvorming in de raad van 25 september 2014.

8 Raadsvoorstel inzake het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de nieuwbouw van 12 woningen aan de Laan van Altena (wk 29, nr. 1662975) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Förster is uitgenodigd voor de bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van formele besluitvorming in de raad van 25 september 2014.

9 Voortgangsrapportage Spoorzone over 1e kwartaal 2014 (wk 27, nr. 1662345) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe is uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

10 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

11 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties