... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Ruimte en Verkeer

Vergadering Commissie Ruimte en Verkeer 23-01-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal - Delfts Kwartiertje
Tijd:19:45

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst vergadering Delfts Kwartiertje 13 december 2017 Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

4 College van B&W: afdoening motie optimalisatie autoluwplus Dertienhuizen-Doelenplein (wk 47, nr. 3166751) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe is uitgenodigd voor dit onderwerp. De brief van het college is geagendeerd op verzoek van de fracties Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft via de procedurevergadering van 13 december 2017. De fracties hebben nog vragen over het afdoen van de motie aan het college.

Bij de bespreking van dit onderwerp kan de brief van de belangenvereniging Binnenstad Noord “motie optimalisatie Autoluwplus Dertienhuizen Doelenplein(wk 2, nr. 3600685)” worden betrokken.

5 College van B&W: memo extra beheer en onderhoud openbare ruimte (wk 50, nr. 3182343) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor dit onderwerp. De brief van het college is geagendeerd op verzoek van de fractie D66 via de lijst van ingekomen stukken van week 50. De fractie D66 wil borgen dat, naast het hier geschetst incidenteel extra onderhoud op bepaalde plaatsen, duidelijk wordt waar in de stad welk structureel beter onderhoudsniveau verwacht mag worden

6 Sluiting Bekijk dit agendapunt online