... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Ruimte en Verkeer

Vergadering Commissie Ruimte en Verkeer 23-01-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijsten openbare overlegvergadering commissie Algemeen 23 november 2017 (onderwerpen Ruimte en Verkeer) en besluitenlijsten openbare overlegvergaderingen commissie Ruimte en Verkeer 13 en 14 december 2017 Bekijk dit agendapunt online

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Van tevoren hebben zich geen insprekers aangemeld.

5 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van 3 uur aan te houden. Dit betekent 12 minuten per fractie. In deze spreektijd is rekening gehouden met de eventueel benodigde tijd voor de agendapunten 1 t/m 5 en 13.
De spreektijd voor het college is bepaald op 36 minuten en voor eventuele insprekers is in totaal 12 minuten gereserveerd.

6 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Dit agendapunt wordt standaard geagendeerd voor korte terugkoppelingen door Delftse bestuurders en het eventueel meegeven van aandachtspunten vanuit de raad voor aanstaande vergaderingen van de MRDH. Bij het agendapunt zijn in de afgelopen periode ontvangen stukken te betrekken.

7 Voorstel aan de gemeenteraad inzake coördinatieregeling Van der Goesstraat/Van Schuijlenburchstraat (wk 51, nr. 3181952) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering)
Wethouder Förster is uitgenodigd voor de bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van formele besluitvorming in de raad van 1 februari 2018.

8 Voorstel aan de gemeenteraad inzake vaststellen bestemmingsplan ‘Partiële herziening Van Leeuwenhoekkwartier Noord’ (wk 2, nr. 3181460) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering)
Wethouder Förster is uitgenodigd voor de bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van formele besluitvorming in de raad van 1 februari 2018.

9 College van B&W: bouwen aan een duurzaam Delft (wk 47, nr. 3167422) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 1 februari 2018 aan de orde.

10 College van B&W: station Delft Zuid (wk 48, nr. 3172256) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe is uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 1 februari 2018 aan de orde.

Bij de bespreking van dit onderwerp kan de brief van het college “voortgang financiële afwikkeling van de onder- en overbouwingsrechten NS (wk 48, nr. 3172254)” worden betrokken.

11 Voorstel aan de gemeenteraad inzake tweede fase overdracht taken uitvoering straatparkeren naar ParkerenDelft (wk 51, nr. 3182508) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering)
Wethouder Harpe is uitgenodigd voor de bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van formele besluitvorming in de raad van 1 februari 2018.

12 College van B&W: update beleidsregels ontheffingverlening autoluw-plus- gebied (wk 51, nr. 3187214) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering)
Wethouder Harpe is uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 1 februari 2018 aan de orde.

13 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

14 Sluiting Bekijk dit agendapunt online