... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Ruimte en Verkeer

Vergadering Commissie Ruimte en Verkeer 10-10-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijsten Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Vaststellen besluitenlijst Delfts Kwartiertje 19 september 2017 + vaststellen besluitenlijsten openbare overlegvergaderingen commissie Ruimte en Verkeer 19 en 21 september 2017 (nog te ontvangen)

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Van tevoren hebben zich geen insprekers aangemeld

5 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van 2,5 uur aan te houden. Dit betekent 10 minuten per fractie. In deze spreektijd is rekening gehouden met de eventueel benodigde tijd voor de agendapunten 1 t/m 5 en 11.
De spreektijd voor het college is bepaald op 30 minuten en voor eventuele insprekers is in totaal 10 minuten gereserveerd.

6 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Dit agendapunt wordt standaard geagendeerd voor korte terugkoppelingen door Delftse bestuurders en het eventueel meegeven van aandachtspunten vanuit de raad voor aanstaande vergaderingen van de MRDH. Bij het agendapunt zijn in de afgelopen periode ontvangen stukken te betrekken.

7 Voorstel aan de gemeenteraad inzake Nota Grondbeleid 2017-2020, Nota Grondprijsbeleid 2017-2020, Grondprijzenbrief 2017 (wk 27, nr. 3055225) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe is uitgenodigd voor de bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van formele besluitvorming in de raad van 30 november 2017.

8 College van B&W: fietsparkeren Delft (wk 29, nr. 3075999) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe is uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 30 november 2017 aan de orde.

Bij de bespreking van dit onderwerp kunnen de volgende stukken worden betrokken:
- Fietsersbond afd. Delft: nieuw fietsplan (wk 25, nr. 3060284).

Aan het eind van de bespreking van dit onderwerp wordt de commissie verzocht aan te geven of toezegging 16-34 en 16-38 door het college zijn afgedaan.

9 College van B&W: voortgang Kruisstraat 71 (wk 37, nr. 3119961) (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe is uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 30 november 2017 aan de orde.

10 College van B&W: parkeervisie Nieuw Delft (wk 38, nr. 3125430) (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouders De Prez en Harpe zijn uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 30 november 2017 aan de orde.