Vergadering Commissie Ruimte en Verkeer 11-10-2016

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijsten overlegvergaderingen commissie R&V 15 en 21 juni 2016 (nog te ontvangen) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (besluitenlijsten overlegvergaderingen 30 augustus 2016 en 20 september 2016 worden na ontvangst van Notubiz de eerstvolgende vergadering ter vaststelling aangeboden)

4 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van 3 uur en 45 minuten aan te houden. Dit betekent 15 minuten per fractie. In deze spreektijd is rekening gehouden met de eventueel benodigde tijd voor de agendapunten 1 t/m 5 en 17.De spreektijd voor het college is bepaald op 45 minuten en voor eventuele insprekers is in totaal 15 minuten gereserveerd.

6 Brief college inzake regionaal meerjarenbeleid milieutoezicht 2016-2020 (wk 24, nr. 2801195)Brief college inzake uitvoeringsbeleid VTH omgevingsrecht 2016-2020 en VTH-jaarplan (wk 24, nr. 2801208) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Burgemeester Van Bijsterveldt en wethouder Hekker zijn uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

7 Raadsvoorstel inzake scopewijziging spoorzoneproject, onderdeel Gebiedsontwikkeling (wk 36, nr. 2849818) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe is uitgenodigd voor de bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van formele besluitvorming in de raad.

8 Raadsvoorstel inzake coördinatieregeling Lidl, Griegstraat (wk 37, nr. 2854774) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering)
Wethouder Förster is uitgenodigd voor de bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van formele besluitvorming in de raad.

9 Brief college inzake update kansenlocaties (wk 24, nr. 2802137) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Förster is uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

10 Voorstel over de zogenaamde kruimelregeling van de heer Bongers Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Hekker is uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

Bij de bespreking van dit onderwerp kan de “brief college inzake kruimelregeling en bevoegdheden (wk 39, nr. 2868654)” worden betrokken.

11 Brief college inzake voortgang protocol logistiek (wk 27, nr. 2817394) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Brandligt en Harpe zijn uitgenodigd voor de bespreking. Over ditonderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

Bij de bespreking van dit onderwerp kan de “brief van Transport en Logistiek Nederland: afschrift van brief aan het college inzake reactie op plannen bevoorrading binnenstad Delft (wk 38, nr. 2862572)”, inclusief de nog te ontvangen reactie van het college daarop, worden betrokken.

12 Brief college inzake informeren over plan met voorgenomen acties microbereikbaarheid (wk 27, nr. 2817348) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe is uitgenodigd voor de bespreking. De fracties STIP, GroenLinks en SP hebben verzocht de brief van het college te agenderen voor deze overlegvergadering. In eerste termijn zullen daarom alleen deze fracties het woord krijgen. In tweede termijn is er voor de overige fracties de gelegenheid om kort te reageren. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde

13 Brief college inzake update kentekentoegang binnenstad (wk 37, nr. 2858141) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering) Wethouder Harpe is uitgenodigd voor de bespreking. De fracties CDA, GroenLinks, STIP en SP hebben verzocht de brief van het college te agenderen voor deze overlegvergadering. In eerste termijn zullen daarom alleen deze fracties het woord krijgen. In tweede termijn is er voor de overige fracties de gelegenheid om kort te reageren. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde

14 Brief college inzake uitvoeringsplan implementatie Grip op Grondstoffen(wk 27, nr. 2817670) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe is uitgenodigd voor de bespreking. De fracties GroenLinks, SP en Fractie van Koppen hebben verzocht de brief van het college te agenderen voor deze overlegvergadering. In eerste termijn zullen daarom alleen deze fracties het woord krijgen. In tweede termijn is er voor de overige fracties de gelegenheid om kort te reageren. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde

15 Raadsvoorstel inzake het rapport Delftse Rekenkamer " eindrapport onderzoek Delftse parkeergarages (wk 36, nr. 2853743)" Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe is uitgenodigd voor de bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van formele besluitvorming in de raad.

16 Brief college inzake toezending nota Vastgoedanalyse 2016 (wk 26, nr. 2812069) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe is uitgenodigd voor de bespreking. De fracties PvdA, GroenLinks en SP hebben verzocht de brief van het college te agenderen voor deze overlegvergadering. In eerste termijn zullen daarom alleen deze fracties het woord krijgen. In tweede termijn is er voor de overige fracties de gelegenheid om kort te reageren. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

17 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

18 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties