Vergadering Commissie Ruimte en Verkeer 21-01-2016

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:45
Overleg

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst overlegvergadering 9 december 2015 Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (Nog te ontvangen)

3 Inventarisatie insprekers Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van 60 minuten aan te houden. Dit betekent 4 minuten per fractie. In deze spreektijd is rekening gehouden met de eventueel benodigde tijd voor de agendapunten 1 t/m 3 en 6.De spreektijd voor het college is bepaald op 12 minuten en voor eventuele insprekers is in totaal 4 minuten gereserveerd. Daarnaast is bij de diverse agendapunten een indicatieve behandeltijd aangegeven.

5 Brief college inzake strategisch ketenplan voor het Netwerk Afvalwaterketen (wk 48, nr. 2658221) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

6 Brief college inzake aanpak touringcars in binnenstad (wk 48, nr. 2658822) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe is uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

Bij de bespreking van de brief van het college kunnen de volgende stukken worden betrokken:
- Burgerbrief inzake parkeerterrein Zuidplantsoen (wk 1, nr. 2688477);
- Burgerbrief inzake parkeerterrein Zuidplantsoen (wk 2, nr. 2690357).

7 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

8 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties