Vergadering Commissie Middelen en Economie 20-02-2014

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:15
Overleg

AGENDA

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Openstaande punten uit voorafgaande procedurevergadering. Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen besluitenlijst overlegvergadering M&E 23 januari 2014. Bekijk dit agendapunt online

4 Inventarisatie insprekers. Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen agenda. Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De commissievoorzitter stelt voor een spreektijd van 2 uur aan te houden. Dit betekent 9 minuten per fractie en 30 minuten voor het college.

6 College van B&W: Staat van Delft 2014 (Bestuursprogramma 2011-2014) (week 5, nr. 1546419) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Voor de bespreking van deze eindrapportage over het Meetbaar Bestuursprogramma 2011-2014 zijn alle collegeleden uitgenodigd; leden van overige commissies zijn mede uitgenodigd. Een annotatie van de griffie is bijgevoegd.

Voor de rapportage is geen formele besluitvorming aan de orde. Mocht de commissie-bespreking aanleiding geven tot het indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

7 College van B&W: financieel meerjarenbeeld (week 7, nr. 1554911) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: (onder voorbehoud van uitkomst voorafgaande procedurevergadering)
De SP-fractie heeft een agenderingsverzoek voor behandeling in deze overlegvergadering ingediend. Motivatie van de fractie:
"Het financiƫle beeld is veel slechter dan eerder gemeld. Direct bespreken, en niet over de verkiezingen heen tillen. Het alternatief is agenderen voor de komende Raad."

Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor dit agendapunt.Voor de collegebrief is geen formele besluitvorming aan de orde. Mocht de commissie-bespreking aanleiding geven tot het indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

8 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

9 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties