Vergadering Commissie Middelen en Economie 14-02-2013

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering M&E 24 januari 2013. Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken: Bekijk dit agendapunt online

3.1 Onderzoek Dienstverlening Kamer van Koophandel Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Overeenkomstig het besluit uit de procedurevergadering van 24 januari jl. is het bijgaande onderzoek van de Kamer van Koophandel geagendeerd voor deze procedurevergadering.
Advies: samen met de aangekondigde (nog te ontvangen) collegereactie op het onderzoek bespreken in de overlegvergadering van 21 maart a.s.

4 Planning en externe oriƫntaties: ter vaststelling. Bekijk dit agendapunt online

5 Openstaande moties en toezeggingen: ter vaststelling. Bekijk dit agendapunt online

6 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties