... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur

Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur 18-01-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal - Delfts Kwartiertje
Tijd:19:45

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

3 College va B&W: inventarisatie rapport n.a.v. consultatie proces aandeelhouders Eneco (week 49, nr. 3177136) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het onderwerp is geagendeerd op verzoek van de fractie van GroenLinks. Motivering: “Wij willen de wethouder bevragen over de wijze waarop de gemeenteraad deelgenoot wordt gemaakt van de voortgang en de bestuurlijk te maken afwegingen.”
Wethouder Hekker is uitgenodigd voor dit agendapunt.

4 Sluiting Bekijk dit agendapunt online