... Vergaderagenda detail Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur

Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur 15-06-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal-Delfts Kwartiertje
Tijd:19:45

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen concept-verslag Delfts Kwartiertje commissie EFB 11 mei 2017 Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

4 College van B&W: informatie over de verkoopprocedure van de vastgoedportefeuille van VOM Delft BV (week 19, nr. 3032577) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Het onderwerp is geagendeerd op verzoek van CDA en SP. Motivering CDA: “Graag horen we van de wethouder op welke wijze en welke afspraken hij met de nieuwe eigenaar heeft gemaakt om te zorgen dat de leefbaarheid in de Kromstraat de aankomende jaren op peil blijft.” Motivering SP: “De fractie heeft nog enkele (politieke) vragen over het stuk.”

Wethouder Förster is uitgenodigd voor dit agendapunt.

5 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

6 Spelregels "Delfts Kwartiertje" Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: · elke vergadering van een commissie kan vooraf worden gegaan door een vragenkwartier ("Delfts Kwartiertje");
· het vragenkwartier begint voorafgaand aan de procedurevergadering, in principe om 19.45 uur;
· na 20.00 uur wordt geen nieuw onderwerp meer gestart;
· eventuele resterende niet besproken onderwerpen worden als schriftelijke vragen doorgeleid naar het college;
· de volgorde van binnenkomst van verzoeken is in principe leidend voor de volgorde van de agendering in het vragenkwartier;
· onderwerpen kunnen tot de dag vóór de vergadering tot 16.00 uur worden aangemeld;
· er wordt geen maximum gesteld aan het aantal te bespreken onderwerpen;
· elke fractie krijgt een spreektijd van 2 minuten, het college 5 minuten;
· bij het vragenkwartier kan niet worden ingesproken.