Vergadering Commissie Economie, Financien en Bestuur 25-06-2015

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Procedureel

AGENDA

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering commissie EFB 21 mei 2015 Bekijk dit agendapunt online

3 Ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

3.1 Overzicht verzoekschriften Nationale Ombudsman 2014 (week 21, nr. 1897343) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In de procedurevergadering van 16 april jl. is besloten tot een geclusterde bespreking met het jaarverslag 2014 van de Adviescommissie voor Bezwaarschriften en het Burgerjaarverslag (zie ingekomen stuk 3.2)
Advies: agenderen voor de overlegvergadering van 3 september 2015

3.2 Burgerjaarverslag (week 22, nr. 1901991) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: In de procedurevergadering van 16 april jl. is besloten tot een geclusterde bespreking met het jaarverslag 2014 van de Adviescommissie voor Bezwaarschriften en het Overzicht verzoekschriften van de Nationale Ombudsman (zie ingekomen stuk 3.1)
Advies: agenderen voor de overlegvergadering van 3 september 2015

4 Planning en externe oriëntaties: ter vaststelling Bekijk dit agendapunt online

5 Openstaande moties en toezeggingen: ter vaststelling Bekijk dit agendapunt online

6 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties