Vergadering Commissie Algemeen 03-07-2013

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Overleg

AGENDA

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Inventarisatie insprekers. Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen agenda. Bekijk dit agendapunt online

4 Jaarstukken 2012. Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Voor deze vergadering staan de volgende raadsvoorstellen geagendeerd:
a) Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2012 en MPG 2013-2016 (DDL week 17, nr. 1298660), reeds in uw bezit;
b) Voorstel aan de gemeenteraad inzake Advies Rekening- & Auditcommissie jaarstukken 2012 (DDL week 26, nr. 1309749);
c) Raadsvoorstel inzake verantwoording fractievergoedingen raadsfracties 2012 (DDL week 24, nr. 1308091).
Voor de behandeling zijn alle collegeleden en alle commissies uitgenodigd. De voorzitter van de Rekening en Auditcommissie licht het advies van de R&A-commissie toe.
Een annotatie van de griffie is bijgevoegd.
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de drie raadsvoorstellen genoemd onder a) t/m c).
Opmerking: van Ernst & Young is een tekstueel verbeterd accountantsverslag bij raadsvoorstel onder a) ontvangen, dat is te vinden op de DDL van week 26.

5 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties