Vergadering Commissie Algemeen – Delfts Uurtje 14-02-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:45

AGENDA

1 Opening/mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen besluitenlijst vergadering "Delfts Kwartiertje" 24 januari 2017 Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

4 College van B&W: piekbelasting fietsroutenetwerk Campus TU Delft (wk 4, nr. 2954763) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe is uitgenodigd voor dit onderwerp. De brief is geagendeerd op verzoek van de STIP-fractie via de lijst van ingekomen stukken van week 4. De STIP-fractie heeft nog aanvullende vragen aan de wethouder.

5 College van B&W: fietsenstalling Oude Langendijk (wk 5, nr. 2961787) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe is uitgenodigd voor dit onderwerp. De brief is geagendeerd op verzoek van de fractie Onafhankelijk Delft via de lijst van ingekomen stukken van week 5. De fractie Onafhankelijk Delft heeft vragen over illegale bijverdiensten, de verantwoordelijkheid en de privéinrichting van het beheerdershuisje.

6 College van B&W: memo brugwachtershuisje Hambrug (wk 6, nr. 2966821) Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Wethouder Harpe is uitgenodigd voor dit onderwerp. De brief is op verzoek van de fractie Onafhankelijk Delft, naar aanleiding van het collegebesluit van 20 december 2016, opgevraagd bij het college en geagendeerd voor dit Delfts Kwartiertje. De fractie Onafhankelijk Delft heeft vragen over sloop of behoud, ontheffing bestemmingsplan en verhuurmogelijkheden van het brugwachtershuisje.

7 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties