U en raad

Kom in contact met de raad

Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Zij willen graag in contact komen met burgers, bedrijven en instellingen, zodat ze op de hoogte zijn van wat er leeft in de stad.

Link

Referendumkamer Delft

De Referendumkamer Delft is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeenteraad.

Link

Ombudsman

Elke gemeente is verplicht een ombudsman te hebben. Delft heeft zich aangesloten bij de Nationale Ombudsman.

Link

Griffie

De belangrijkste taak van de griffie is de gemeenteraad in brede zin te ondersteunen. Zo zorgen de griffiemedewerkers ervoor dat vergaderingen van raadscommissies en gemeenteraad in goede banen worden geleid.

Link

Pagina opties