Donderdag 9 januari 2020 (week 02)

Donderdag 9 januari 2020

Commissie Economie, Financiën en Bestuur Commissie Sociaal Domein en Wonen Commissie Ruimte en Verkeer
19-20 uur

Beeldvormende bijeenkomst  Incidentele festiviteiten

Webcast

19:00 – 21:30 uur, commissiekamer

Openbaar (belangstellenden zijn welkom als toehoorder)

Agenda commissievergadering

Webcast

19:00 – 19:15 uur, raadszaal

Openbaar

20-21 uur

Startbijeenkomst raadswerkgroep ‘Energietransitie’

19:30 – 20:30 uur, weeskamer

Openbaar (belangstellenden zijn welkom als toehoorder)
21-22 uur
22-23 uur
23-24 uur

Tenzij anders vermeld, vinden de bijeenkomsten plaats in het stadhuis op de Markt.


 

Pagina opties