Subsidieaanvraag Gondelproject en intern onderzoek

2. Subsidieaanvraag Gondelproject en intern onderzoek

Bij dit thema vindt u documenten betreffende de subsidieaanvraag van de heer Daga voor het laten varen van gondels door de grachten van Delft. Ook is hier opgenomen het interne onderzoek dat op verzoek van het College van B&W mei 2005 is uitgevoerd naar aanleidingen van beschuldigingen over corruptie aan het adres van toenmalig wethouder Baljé. Zowel de subsidieaanvraag als het interne onderzoek zijn verschillende keren onderwerp van politiek debat geweest in de gemeenteraad van Delft. Zie daarvoor Thema 1.

1. Ambtelijke e-mail 19 januari 2005 aan de heer Daga
De ambtenaar licht toe dat wethouder Baljé in zijn gesprek met de heer Daga geen subsidie heeft toegezegd, maar wel dat hij de mogelijkheden tot subsidie zal laten onderzoeken.

2. Ambtelijke brief 16 februari 2005 aan de heer Daga
De ambtenaar licht toe waarom een subsidieverstrekking niet mogelijk is.

3. Ambtelijke brief 17 februari 2005 aan de heer Daga.
De ambtenaar licht toe dat bij continering van het Gondelproject onder voorwaarden in plaats van een subsidie wel een “waarderingsbijdrage” mogelijk is.

4. E-mail 12 mei 2005 namens de heer Baljé met reactie op concept intern onderzoek
De advocaat van de heer Baljé laat weten dat het concept op twee punten aanpassing zou behoeven.

5. Ambtelijke e-mail 13 mei 2005 gemeentesecretaris aan de heer Baljé
De gemeentesecretaris laat weten dat hij een van beide punten uit de e-mail namens Baljé (nr 4) terecht vindt en het andere niet.

6. Intern onderzoek 12 mei 2005
Verslag van het interne onderzoek dat het College van B&W door de gemeentesecretaris heeft laten uitvoeren naar de gang van zaken rond het subsidieverzoek van de heer Daga en naar de vermeende corruptie van wethouder Baljé.

7. Brief wethouder Baljé 13 mei 2005 aan Gemeenteraad
Baljé maakt zijn aftreden (“met onmiddellijke ingang”) bekend.

8. Ambtelijk memo 11 juli 2006 Project rechtmatigheid subsidies
Voortgangsrapportage over project dat moet leiden tot verbeteringen in de subsidieverstrekking door de gemeente Delft.

9. Ambtelijk memo 1 mei 2007 Project rechtmatigheid subsidies
Memo over onder meer de uitkomsten van audits op subsidiedossiers en het vervolg van dit project.

10. Raadsvoorstel 11 juni 2007 Herijking Subsidiesystematiek
Voorstel om het subsidiesystematiek te verbeteren. De gemeenteraad heeft dit voorstel overgenomen.

11. Ambtelijk memo 1 november 2007 Project rechtmatigheid subsidies
Vervolg op de eerder opgestelde memo’s (zie 7 en 8).

12. Kaderverordening subsidies gemeente Delft 2008
De definitieve verordening die met ingang van 1 januari 2008 in werking is getreden.

 

Pagina opties