Strafrechtelijk rechercheonderzoek

3. Strafrechtelijk rechercheonderzoek

Bij dit thema is het gehele strafrechtelijk onderzoek opgenomen, afgesloten op 28 juli 2005 en afgestempeld door het Arrondissementsparket Den Haag op 4 oktober 2005. Hoewel dit één document is, bestaat het uit verschillende onderdelen: aangiftes, getuigenverklaringen en onderzoeksrapporten.

In  september 2005 werden via de website van Leefbaar Delft twee getuigenverklaringen van ambtenaren openbaar gemaakt. Dit leidde tot de brief van 18 oktober 2005 van B&W aan de gemeenteraad en de raadsvergadering op 3 november 2005 (zie Thema 1, stukken 7 en 10).

De gemeenteraad wilde in 2005 niet het gehele rapport bespreken, omdat het hem formeel niet was aangeboden; de raad wilde geen juridische risico’s nemen (zie Thema 1, nummer 8). De fractie van Leefbaar Delft zag hierin aanleiding om van een “doofpot” te spreken. De namen van de ambtenaren die een getuigenverklaring hebben afgelegd, zijn om privacy redenen onleesbaar gemaakt.

1. Proces-Verbaal, zaaknummer 20050058: rechercheonderzoek. 

Pagina opties