Programmabegroting 2020-2023

Routeschema begrotingsbehandeling Webversie college programmabegroting 2020-2023 Begrotingsdebat commissie Algemeen Fractiestandpunten programmabegroting 2020-2023 (Concept) moties voorgelegd aan college Reactie college op (concept)moties
Het college van b en w heeft de gemeenteraad op vrijdag 20 september de Programmabegroting 2020-2023 aangeboden.

In de begeleidende brief zegt het college dat de begroting een positief financieel perspectief biedt en structureel in evenwicht is. Het college stelt dat delft zich financieel herstelt, zonder dat er nieuwe bezuinigingen nodig zijn. Het college zegt te streven naar beheerste woonlasten voor Delftenaren. In 2020 gaan de woonlasten daarom niet omhoog, met uitzondering van de inflatiecorrectie op de onroerendzaakbelasting. De afvalstoffenheffing en rioolheffing stijgen niet.

De financiƫle ruimte van Delft blijft volgens het college beperkt. Het begrotingssaldo is positief, maar laat in de ogen van het college weinig ruimte om beoogde structurele uitgaven en inkomsten in evenwicht te brengen. Het college ziet ook te weinig financiƫle ruimte om alle ambities uit het bestuursprogramma te kunnen uitvoeren.

De Programmabegroting 2020-2023 is op donderdag 17 oktober besproken in de commissie Algemeen. In deze vergadering werden ook de Najaarsrapportage 2019 (inclusief Tussentijds Meerjarenprogramma Grondontwikkeling) en de Belastingverordeningen 2020 behandeld. De raadsbehandeling vindt plaats op donderdag 7 november.

Programmabegroting 2020-2023:

Najaarsrapportage 2019:

Pagina opties