Presidium

Het presidium bestaat uit de (plv.)voorzitters van de raadscommissies en de burgemeester. De raadsgriffier is adviseur van het presidium. Het is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad.

Het presidium bereidt onder meer de agenda van de gemeenteraad voor en vergadert eenmaal per maand. De agenda en de besluitenlijsten van het presidium vindt u in de vergaderkalender. De vergaderingen van het presidium zijn besloten.

C.I. Bel

Bel
contactgegevens en taken C.I. Bel
Voorzitter

Meer informatie

W.M. van Geenen

van Geenen
contactgegevens en taken W.M. van Geenen
Lid

Meer informatie

M.P. Harinck

Harinck
contactgegevens en taken M.P. Harinck
Lid

Meer informatie

I.C. Lips

Lips
contactgegevens en taken I.C. Lips
Lid

Meer informatie

V. van Roon

van Roon
contactgegevens en taken V. van Roon
Lid

Meer informatie

G.J.E. Valk

Valk
contactgegevens en taken G.J.E. Valk
Lid

Meer informatie

G. van der Woerd

van der Woerd
contactgegevens en taken G. van der Woerd
Lid

Meer informatie

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

van Bijsterveldt-Vliegenthart
contactgegevens en taken J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
Adviseur

Meer informatie

Pagina opties