... Presidium

Presidium

Het presidium bestaat uit de (plv.)voorzitters van de raadscommissies en de burgemeester. De raadsgriffier is adviseur van het presidium. Het is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad.

Het presidium bereidt onder meer de agenda van de gemeenteraad voor en vergadert eenmaal per maand. De agenda en de besluitenlijsten van het presidium vindt u in de vergaderkalender. De vergaderingen van het presidium zijn besloten.

A. Meuleman

contactgegevens en taken A. Meuleman
Voorzitter

Meer informatie

M.J. Floor

contactgegevens en taken M.J. Floor
Lid

Meer informatie

M.A. Huijsmans

contactgegevens en taken M.A. Huijsmans
Lid

Meer informatie

J.F.M.T. van Koppen

contactgegevens en taken J.F.M.T. van Koppen
Lid

Meer informatie

P. Stienstra

contactgegevens en taken P. Stienstra
Lid

Meer informatie

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

contactgegevens en taken J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
Adviseur

Meer informatie