2012206 VNG - ledenbrief inzake digitale inclusie

Ingekomen stukken

Publicatiedatum:

19-03-2020

Gremium:

  • Commissie Economie, Financien en Bestuur

Behandelvoorstel:

Betrekken bij de bespreking van het Raadsvoorstel inzake rapport Delftse Rekenkamer - onderzoek vindbaarheid beleidsinformatie op 26 maart 2020

Bijlage:

Pagina opties