2012198 KHN, afd. Delft - coronavirus

Ingekomen stukken

Publicatiedatum:

17-03-2020

Gremium:

  • Commissie Economie, Financien en Bestuur

Behandelvoorstel:

Betrekken bij de bespreking van de maatregelen corona op 26 maart 2020 en het college verzoeken om een afschrift van de reactie

Bijlage:

Pagina opties