1945873 Voorstel van het college aan de raad inzake 1e wijziging van verordening onroerendezaakbelastingen Delft 2020 en legesverordening Delft 2020

Pagina opties