1941787 Burgerbrief - Rietveldtheater

Ingekomen stukken

Publicatiedatum:

09-10-2019

Gremium:

  • Commissie Economie, Financien en Bestuur

Behandelvoorstel:

Doorgeleiden naar het college met verzoek om afschrift van de reactie en agenderen voor het Delfts Kwartiertje van 14 november 2019

Bijlage:

Pagina opties