1923432 Gewijzigd voorstel van het college aan de raad inzake Kaderbrief 2019

Ingekomen stukken

Publicatiedatum:

05-06-2019

Gremium:

  • Commissie Economie, Financien en Bestuur

Behandelvoorstel:

Agenderen voor de raad (Algemene Beschouwingen) van 20 juni 2019 (c.c. cies. RV en SDW)

Toelichting:

Dit betreft een technisch gewijzigd raadsvoorstel, ter vervanging van het raadsvoorstel Kaderbrief 2019 uit week 20. De technische wijzigingen omvatten een correcte formulering van de beslispunten (in bijlage 1) en verwijzingen naar de juiste jaartallen (in bijlagen 5, 6 en 7).

Bijlagen:

Pagina opties