1849457 Gewijzigd voorstel van het college aan de raad inzake wijziging verordening onroerendezaakbelastingen en legesverordening

Pagina opties