Overige documenten

8. Overige documenten

1. Persverklaring van wethouder Baljé van 4 mei 2005
Wethouder Christiaan Baljé stelt in de verklaring kennis te hebben genomen dat Leefbaar Delft op haar website meldt dat er een videoband bestaat met 'zeer belastende' informatie over hem.

2. Persbericht 9 mei 2005
In het persbericht wordt bekendgemaakt dat wethouder Baljé op 8 mei 2005 zijn functie tijdelijk heeft neergelegd tot het moment dat de resultaten van het intern onderzoek beschikbaar zijn.

3. Brief College van B&W 19 mei 2010 aan de heer Baljé
Het College laat weten dat de heer Plate informatie heeft gevraagd en gekregen over de financiële ondersteuning die de heer Baljé van de gemeente heeft ontvangen vanwege de civiele procedure uit 2005 en over het interne onderzoek dat de gemeente in mei 2005 heeft uitgevoerd.

4. 9 juni en 30 juni 2010 Verslag gesprek afvaardiging College B&W met raadslid Stoelinga
Verslag van pogingen van het College van B&W, vertegenwoordigd door wethouder Bolten en wethouder Vokurka, om met de heer Stoelinga tot een vergelijk te komen over de schade die de heer Stoelinga meent geleden te hebben als gevolg van de Gondelaffaire. Van beide documenten is de vertrouwelijkheid opgeheven.

5. Brief van de Commissaris van de Koningin d.d. 23 mei 2012
Brief aan de gemeenteraad van Delft over de voorfase onderzoek Gondelaffaire.

6. Verslag gesprek Commissaris van de Koningin en fractievoorzitters 5 juni 2012
Verslag van het gesprek tussen de Commissaris van de Koningin en de Delftse fractievoorzitters over onderzoek Gondelaffaire.  

 

Pagina opties