Ombudsman

Elke gemeente is verplicht een ombudsfunctie te hebben. Dat kan door het aanstellen van een gemeentelijke ombudsman of door zich aan te sluiten bij de Nationale ombudsman. Delft heeft gekozen voor de laatste variant.
 

Een van de taken van de gemeente is om ervoor te zorgen dat alle wetten, regels en bestuurlijke procedures correct uitgevoerd en toegepast worden. Dat lukt niet altijd omdat wetten, regels en procedures vaak ingewikkeld zijn. Dan kan het gebeuren, dat er iets misgaat tussen u en de gemeente. U vertelt de gemeente dat u zich niet behoorlijk behandeld voelt, maar dat helpt niet. In zo'n geval kunt u (kosteloos) de Nationale ombudsman inschakelen.

Voor meer informatie en de voorwaarden voor het indienen van een klacht kunt u terecht bij:

Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Voor algemene vragen en het bestellen van de folder:
0800 - 33 55555 (tijdens kantooruren).

Pagina opties