Ken uw raadslid

W.J.  Hamelink
Naam Wim Hamelink
Adres Poptahof Zuid 525
Postcode 2624 SG
Woonplaats Delft
(neven)Functies

Relatiebeheerder bij Kalibra International BV te Delft

Mobiel 06-22713219
E-mail
Functie Raadslid
Diversen

Raadslid sinds:
Oktober 2016

Beleidsterreinen: sociaal domein.

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Een socialer Delft. Tevens tal van voorzieningen in de wijken zien te behouden zoals kinderboerderij(en), (water)speelplaatsen, buurthuizen en bibliotheken. Dit alles met een centrale rol voor de Delftenaar.

Wat kunt u van mij raadslid verwachten?
Ondanks bezuinigingen en vastgelegde Rijksbesluiten een actieve rol in het tegengaan danwel minimaliseren van bezuinigingen op de minima en zorg. Ook aangaande voorzieningen als buurthuizen e.d. zal indien nodig en gewenst door onze fractie verzoeken op de bespreekagenda worden geplaatst.

Mijn favoriete plek in Delft is:
Westerkwartier.
De wijk waar ik woon en met gezin dagelijks de “dorpse” sfeer  in deze vanouds arbeiderswijk mag beleven.

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek:

Pagina opties