Ken uw raadslid

W.E.  Schuurmans
Naam Wimke Schuurmans
Adres p/a Fractiekamer ChristenUnie, Markt 87
Postcode 2611 GS
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Programmamanager bij het Ministerie VWS
  • Lid van de Vormingsraad C.S.R.
  • Leiderschapsteam gemeente Levend Water
E-mail
Functie Commissielid
Diversen

Commissielid sinds:
april 2018

Twitter: @WESchuurmans

Beleidsterreinen: Sociaal domein en cultuur

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Ik ga voor een Delft waar iedereen een kans krijgt om zich te ontplooien. Jong en oud, arm en rijk, nieuwkomers en Delvenaren, kunnen Delft en elkaar iets bieden. Een stadsbestuur die al deze mensen voor ogen heeft terwijl ze/we een mooier, schoner, groener, rijker Delft nastreven, dat biedt vertrouwen voor de toekomst. Ik wil dat de zorg en ondersteuning daarom goed geregeld is, dat er kans op werk is wat je achtergrond ook is, dat mensen zich veilig voelen op school, in hun huis en op straat en dat elke wijk van Delft een deel van de ‘parel’ is.

Wat kunt u van mij als commissielid verwachten?
Ik ontvang graag concrete voorbeelden om het beleid van het College te kunnen toetsen aan de werkelijkheid. Ik vind het niet erg om kritisch te zijn als er teveel ‘mooi weer’ praatjes zijn en tegelijkertijd ben ik optimistisch en denk ik graag constructief mee.

Mijn favoriete plek in Delft is:
Mijn eigen straat! En bij mooi weer het bankje bij het water met uitzicht op de Oostpoort.

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek:

Pagina opties