... Ken uw raadslid

Ken uw raadslid

W.  Tiekstra
Naam Willy Tiekstra
Adres p/a Fractiekamer PvdA, Markt 87
Postcode 2611 GS
Woonplaats Delft
(neven)Functies

Voorzitter cliëntenraad Reinier de Graaf Gasthuis

Eigenaar van Stuurpen, schrijft voor bestuur en beleid, bureau voor bestuurlijke en beleidsondersteuning

Mobiel 06 51189323
E-mail
Functie Raadslid
Diversen

Commissielid/niet-raadslid sinds:
april 2015

Raadslid sinds: 
april 2016

Twitter: @WTiekstra

Beleidsterreinen: Sociaal Domein

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Delft bevindt zich in financieel zeer zwaar weer. De kunst is om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. De inwoners van Delft moeten kunnen rekenen op een stadsbestuur dat staat voor werkgelegenheid, goed onderwijs, een prettige leefomgeving en zorg voor hen die dat nodig hebben.

Wat kunt u van mij als raadslid verwachten?
Bovenal betrokkenheid bij de Delftse samenleving.

Mijn favoriete plek in Delft is:
Mijn tuin, een kleine oase in de binnenstad met uitzicht op de Nieuwe Kerk.

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek: