... Ken uw raadslid

Ken uw raadslid

T.C.M.  Zonneveld
Naam Tom Zonneveld
Adres Egelsingel 36
Postcode 2623 BK
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Student Life, Science & Technology aan de TU Delft en de Universiteit Leiden
  • Vrijwilliger en lid van de PR-commissie bij de Stichting Vakantiekind
  • Mentor bij de Stichting School's Cool in Delft
  • Student-docent bij diverse middelbare scholen in de buurt van Delft via InWijs
Mobiel 06-43492463
E-mail
Functie Raadslid
Diversen

Raadslid sinds:
maart 2014
 

Twitter: @TomZonneveld

Beleidsterreinen: Onderwijs, Cultuur, Jeugd/Jeugdzorg, Kenniseconomie, Veiligheid, Bestuur, Financiën, Studentenhuisvesting

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Delft moet weer een sociale stad worden. De afgelopen neoliberale kabinetten waren druk bezig met het afschaffen of uithollen van voorzieningen, zoals buurthuizen, de bibliotheek, kinderboerderijen en andere voorzieningen. Ook het huidige en vorige neoliberale Colleges van B&W doen daar aan mee. De zorg voor ouderen, langdurig zieken en gehandicapten, en voor de jeugd in problemen wordt uitgehold.
Delft moet 100% Sociaal worden. De bewoners van Delft moeten weer centraal komen te staan. De vorige Colleges van B&W luisterden onvoldoende naar de wensen van de inwoners van Delft. Plannen worden doorgedrukt tegen de wil van inwoners in. Dat moet anders. Ik wil een spreekbuis zijn voor onze kiezers en anderen in Delft. U kunt mij bellen, mailen of aanspreken. Ik ga voor u aan de slag.

Wat kunt u van mij als raadslid verwachten?
De SP is voor gezonde overheidsfinanciën, ook van de Gemeente Delft. Socialisten weten als geen ander hoe duur het geld moet worden verdiend. De afgelopen 12 jaar hebben de Colleges van B&W en de College partijen er een financiële puinhoop van gemaakt. Door onder andere het nieuwe Stadskantoor, de Spoorzone, de woningbouw en bedrijven in de Harnasch polder, Haaglanden en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Kennisstad, Avalex en de Sebastiaansbrug heeft Delft bijna 200 miljoen over de balk gesmeten. De Gemeente Delft moet daardoor extreem bezuinigen. Daar bovenop komen ook nog de bezuinigingen van Rutte, Samsom en Pechtold op de jeugdzorg, ouderenzorg, langdurig zieken, gehandicapten en minima.
Als we niet oppassen worden er nog meer buurthuizen en voorzieningen gesloten of geprivatiseerd, en wordt er nog meer bezuinigd op de minima en de zorg. De gemeente Delft moet er zijn voor al haar inwoners!

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek: