Ken uw raadslid

S.  Maruf
Naam Sivan Maruf
Adres p/a Fractiekamer D66, Markt 87
Postcode 2611 GS
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Plattegrondencontroleur SOO Media Den Haag
  • Faculteitsraadslid de Haagse Hogeschool TIS
Mobiel 0641972648
E-mail
Functie Raadslid
Diversen

Raadslid sinds:
Maart 2018

Twitter: @sivanmaruf

Beleidsterreinen: Ruimtelijke Ordening, Wonen en MRDH verkeer & vervoer

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Ik wil me inzetten voor een groene, duurzame en sociale stad waar mensen prettig kunnen recreëren, wonen en werken. Met mijn achtergrond als bouwkundige wil ik daar graag een steentje aan bijdragen door in te zetten op betere doorstroming in de woningmarkt, ruimte voor voldoende groen in de wijken en goede bereikbaarheid van Delft.

Wat kunt u van mij als commissielid verwachten?
Een raadslid met oor en oog voor wat er speelt in uw wijk. Ik ga graag het gesprek met u aan over uw ideeën, zorgen en wensen. Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke stad voor iedereen.

Mijn favoriete plek in Delft is:
Vanaf Kerkpolder wandel ik graag door Buitenhof naar de Hovenpassage. En op warme zomeravonden zit ik graag op de Beestenmarkt.

Werkzaamheden binnen de gemeentepolitiek:

Pagina opties