Ken uw raadslid

R.A. van Woudenberg
Naam Rob van Woudenberg
Adres Moutmolen 19
Postcode 2614 LT
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Senior beleidsadviseur crisisbeheersing bij het Hoogheemraadschap van Delfland
  • Voorzitter Maatschappelijke Raad van de Stichting Christelijk Onderwijs in Delft
  • Bestuurslid Stichting Present Delft
Telefoon 015-2148480
E-mail
Functie Raadslid
Diversen

Raadslid sinds:
September 2015

Twitter: @rvanwoudenberg

Beleidsterreinen: Sociaal domein: 3 decentralisaties, Arbeid en Inkomen, Integratie en inburgering, Onderwijs en sport; Economie en bestuur met in het bijzonder dienstverlening, regiegemeente, bestuur (interne bedrijfsvoering/regio/internationaal),  toerisme, cultuur, binnenstad,  openbare orde en veiligheid en toezicht.

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Ik wil een stad waar burgers en gemeente elkaar weten te vinden; goed samenwerken aan een veilige, bereikbare, leefbare, duurzame stad, waarin alle burgers tot hun recht komen en zich kunnen ontwikkelen op verschillende gebieden zoals kennis, cultuur en sport. De gemeente stimuleert en faciliteert dat burgers naar elkaar omzien en dat er geen mensen buiten de boot vallen.

Wat kunt u van mij als raadslid verwachten?
Ik wil verbindingen leggen tussen gemeente en burgers, instellingen en andere maatschappelijke organisatie om op deze wijze samen de stad sterker te maken en er voor elkaar te zijn.

Mijn favoriete plek in Delft is:
Het midden van de markt waar je rechts de Nieuwe kerk ziet en links het stadhuis, twee prachtige momentale panden waar ik veel kom, daarnaast kan je hier ook de scheiding van kerk en staat zien, er zit een marktplein tussen, niet meer en niet minder.

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek:

Pagina opties