... Ken uw raadslid

Ken uw raadslid

R.A.  Sorel
Naam Mila Sorel
Adres H. Casimirstraat 10
Postcode 2628 KJ
Woonplaats Delft
(neven)Functies

Jeugdbeschermer/belangenbehartiger minderjarige asielzoekers en vluchtelingen

Mobiel 06 2002 0252
E-mail
Functie Commissielid/niet-raadslid
Diversen

Commissielid/niet-raadslid sinds:
april 2014

Beleidsterreinen: Sociaal Domein

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Een socialer Delft met meer aandacht en ondersteuning voor de zwakkeren o.a. de jeugd in problemen, ouderen, langdurig zieken, gehandicapten en voor mensen die gebruik maken van de sociale voorzieningen. Daarnaast moeten er tal van voorzieningen zoals buurthuizen, bibliotheek, kinderboerderij(en) en waterspeeltuinen behouden blijven. De bewoners van Delft moeten meer centraal komen te staan. 

Wat kunt u van mij als commissielid/niet-raadslid verwachten?
De SP is voor een gezonde overheidsfinanciën, ook van de Gemeente Delft. De afgelopen 12  jaar hebben de Colleges van B&W en de College partijen er een financiële puinhoop van gemaakt en voor bijna 200 miljoen over de balk gesmeten. De Gemeente Delft moet stoppen met onnodig geld uitgeven aan projecten en prioriteiten geven aan voorzieningen voor de minima, jeugd en de zorg.

Mijn favoriete plek in Delft is:
De Beestenmarkt met zijn gezellige terrassen waar ik veel sociale contacten kan maken.

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek: