... Ken uw raadslid

Ken uw raadslid

P.  Stienstra
Naam Pieter Stienstra
Adres p/a Fractiekamer D66, Markt 87
Postcode 2611 GS
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Eigenaar/directeur Stienstra Development Stidé
  • Voorzitter Stichting SeniorWeb Delft
  • Lid matchteam De Delftse Uitdaging
  • Regiosecretaris D66 Zuid Holland
  • Lid landelijke verkiezingscommissie D66
  • Lid testteam Bereikbaarheid Delft
  • plv Commissielid Stedelijk Water en Watersysteem bij het Hoogheemraadschap Delfland voor Water Natuurlijk Delfland
Mobiel 06-10576929
E-mail
Functie Raadslid
Diversen

Raadslid sinds:
maart 2014

Twitter: @pieterstienstra

Beleidsterreinen: Wijken, wijkvoorzieningen, wijk-, buurt- en maatschappelijk-culturele (zelf)organisaties, integratie, inburgering/emancipatie, sociale preventie en samenhang, duurzaamheid, leefbaarheid en sport.

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Maximale verbinding en samenwerking tussen de  positieve krachten in een sociaal, gezond, leefbaar en duurzaam Delft. Immers, alleen verbinding maakt Delft tot een krachtige samenleving die klaar is voor de toekomst.

Wat kunt u van mij als raadslid verwachten?
Maximale inzet om goed contact te leggen en te onderhouden met de positieve krachten in Delft.

Mijn favoriete plek in Delft is:
Die plaatsen in de stad waar mensen van allerlei achtergrond elkaar ontmoeten en samenwerken.

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek: