... Ken uw raadslid

Ken uw raadslid

P.W.C. de Vreede
Naam Peter de Vreede
Adres Bastiaansplein 63
Postcode 2611 DC
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Ondernemer
Mobiel 06-53410617
E-mail
Functie Raadslid
Diversen

Raadslid sinds:
maart 2014

Beleidsterreinen: Binnenstad, parkeren en Avalex

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Verbetering van de binnenstad met minder belastend en vervuilend verkeer, schoner en met duurzame oplossingen voor inrichting. Betere regels en voorzieningen voor fietsers. Voetgangersgebieden die ook echt voor voetgangers zijn, ook die met een handicap. Dit komt ten goede aan de uitstraling van de stad naar bewoners en bezoekers en zal de economische bedrijvigheid vergroten.

Wat kunt u van mijn als raadslid verwachten?
Om te bereiken wat ik hierboven heb beschreven bouw ik een zo groot mogelijke betrokkenheid op met wijk- en bewonersorganisaties, belangengroepen, ondernemers en gebruikers. Ik wil samen met hen proberen in de komende jaren ondanks de moeilijke financiële situatie een verbeterslag te maken. Parkeren maakt daar wezenlijk onderdeel van uit evenals de aanpak van afval en zwerfvuil.

Mijn favoriete plek in Delft is:
De Beestenmarkt, waar ik vroeger als klein kind veel heb gespeeld.

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek: