Ken uw raadslid

M.J.A.  Voogt
Naam Miranda Voogt
Adres p/a Fractiekamer VVD, Markt 87
Postcode 2611 GS
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Senior adviseur bij directie Maatschappelijke Ondersteuning, Programma Onbeperkt Meedoen! (Min. v. VWS); implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
E-mail
Functie Raadslid
Diversen

Raadslid sinds:
maart 2018

Beleidsterreinen: Emancipatie, Wmo, sociaal domein, Welzijn

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Als ik aan 'mijn' Delft denk, dan zie ik een stad voor me waarin niemand aan de zijlijn staat, waarin iedereen meetelt en meedoet. Dat kan zijn dmv het volgen van een opleiding, het doen van vrijwilligerswerk of het hebben van een betaalde baan. De kleine groep mensen die niet zelfredzaam is wordt daar waar nodig ondersteund. Daardoor is er geen sprake van armoede, maar is er wel sprake van een systeem waarin hard werken beloond wordt. Iedereen is gelijkwaardig maar niet iedereen is gelijk, want wie zich inspant verdient meer. Zij die niet mee kunnen doen worden maximaal ondersteund. In 'mijn' Delft is geen overlast en iedereen voelt zich veilig, de straten zijn schoon en netjes. Men praat met elkaar en spreekt elkaar aan op onwenselijk gedrag. De belastingen zijn zo laag mogelijk omdat de gemeente kritisch kijkt naar haar kerntaken en inwoners aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid. Er worden keuzes gemaakt waarbij inwoners betrokken worden. Er is een goede verdeling in woningen, bij voorkeur gemixte vormen van wonen zodat er balans in de wijken ontstaat tussen draagkrachtige en minder draagkrachtige Delftenaren. Het liefst zou ik de wijk Buitenhof een facelift geven zoals dat ook in de wijk bij mij om de hoek, Poptahof, gebeurd is. Wijken die nu niet goed bereikbaar zijn, worden bereikbaarder gemaakt. Denk hierbij aan de Harnaschpolder en in de TU wijk het doortrekken van tram 19. Bereikbaarheid van woningen en van bedrijven is van belang voor een goede en sterke economie. Hierdoor wordt Delft nog aantrekkelijker om in te wonen en werken.

Wat kunt u van mij als raadslid verwachten?
De komende tijd ga ik me als commissielid Sociaal Domein en Wonen op bovenstaande doelstellingen richten en zal voortbouwen op de politieke lijn zoals die reeds is ingezet . Mochten er zaken spelen die u mij wil meegeven of met mij bespreken, neem dan gerust contact met mij op.

Mijn favoriete plek in Delft is:
Ik geniet van een plekje op het terras van Bar Sil. Heerlijk aan de gevel, onder de heater met een schapenvel op schoot en een wit wijntje op tafel.

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek:

Pagina opties