Ken uw raadslid

M.H. van Woerden
Naam Maarten van Woerden
Adres p/a Fractiekamer CDA, Markt 87
Postcode 2611 GS
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Senior financieel beleidsmedewerker bi jhet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Lid van de stichting/commissie Fondswerving Restauratie Nieuwe Kerk Delft
Mobiel 0614460703
E-mail
Functie Commissielid
Diversen

Commissielid sinds:
april 2018

Beleidsterreinen: Ruimte en Verkeer

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Als geboren Delftenaar kan ik het bevestigen:  Delft is de mooiste stad om te wonen. Ik wil mij ervoor inzetten dat Delft die mooie, leefbare stad blijft. Voor mensen die er nu wonen, maar ook voor de mensen die er in de toekomst gaan wonen. 

Wat kunt u van mij als commissielid verwachten?
Een gezonde dosis inzet om goede, zorgvuldige afwegingen te maken. Het liefst niet alleen, maar met jouw/uw inbreng.

Mijn favoriete plek in Delft is:
In de toren van de Nieuwe Kerk. Je hebt zo een schitterend uitzicht over een prachtige, levendige stad. En… een ideale plek voor een huwelijksaanzoek! :)

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek:

Pagina opties