... Ken uw raadslid

Ken uw raadslid

M.A.  Huijsmans
Naam Martina Huijsmans
Adres p/a Fractiekamer D66, Markt 87
Postcode 2611 GS
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Teamleider Project en Programmamanagement gemeente Leiden
Telefoon 015-2565153
Mobiel 06-48950172
E-mail
Functie Raadslid
Diversen

Raadslid sinds:
maart 2014

Twitter: Mar10aH

Beleidsterreinen: Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer, Spoorzone en Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Dat de Spoorzone-gebiedsontwikkeling voortvarend op gang komt, met oog voor de toekomst, dat ook woningen door particulieren worden gebouwd. Dat Delft hèt innovatief centrum is, dat studenten in Delft blijven, ook na hun studie. Dat Delft goed bereikbaar is, veilig voor de fiets en met voldoende (groene) ruimte voor ontspanning.

Wat kunt u van mij als raadslid verwachten?
Voor mij is een leefbare, vitale stad belangrijk.  Daarover kunt u mij aanspreken en hoor ik graag uw mening en ideeën..  Als raadslid zal ik mij inzetten voor een goede afweging van korte en lange termijn bij beslissingen. Zo blijft Delft ook voor onze kinderen een prettige stad om te wonen.

Mijn favoriete plek in Delft is:
De binnenstad. Ik fiets er bijna dagelijks doorheen en geniet van de gebouwen en grachten met hun eeuwenoude geschiedenis.

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek: