Ken uw raadslid

M.  Oderwald-Ruijsbroek
Naam Melanie Oderwald-Ruijsbroek
Adres p/a fractiekamer D66 Markt 87
Postcode 2611 GS
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Senior Inspecteur bij de Autoriteit Consument en Markt
Mobiel 0653220131
E-mail
Functie Commissielid
Diversen

Commissielid sinds:
april 2018

Twitter: @MelanieOderwald

Beleidsterreinen: Bestuur, dienstverlening, ICT, veiligheid, commissie Rekening&Audit

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Ik wil dat zoveel mogelijk Delftenaren maatschappelijk en economisch mee kunnen doen. De gemeente kan de randvoorwaarden scheppen voor individuen om hun eigen leven vorm te kunnen geven. Het resultaat staat voorop. Het moet helder zijn waar de gemeente hoeveel geld aan uitgeeft en welke doelen we hiermee willen bereiken.

Wat kunt u van mij als commissielid verwachten?
Ik vind het belangrijk om naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van gemeentelijke plannen te kijken.
Graag geef ik richting aan Delft door pragmatisch met de wortel, preek, stok èn het touwtje om te gaan. Mijn ervaring in toezicht en handhaving zet ik in om Delft een fijne stad te maken.

Mijn favoriete plek in Delft is:
Het Klaeuwshofje aan de Oranje Plantage, daar eindigde mijn postroute als zaterdagpostbode tijdens mijn studie.

Werkzaamheden binnen de gemeentepolitiek:

Pagina opties