... Ken uw raadslid

Ken uw raadslid

Naam Leon Hombergen
Adres Koornmarkt 20e
Postcode 2611 EG
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Senior adviseur Innovatie & Markt bij Rijkswaterstaat Utrecht
  • Lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap van Delfland
  • Lid ledenraad Rabobank
  • Universitair docent TU Delft
E-mail
Functie Commissielid/niet-raadslid
Diversen

Commissielid/niet-raadslid sinds:
December 2016

Twitter: Niet, wel te volgen op Facebook

Beleidsterreinen: Ruimtelijke Ordening, Water en Vervoer

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Ik zal een steentje bijdragen aan een gezond en fijn Delft, waar het midden in de Randstad goed toeven is, en waar diversiteit wordt gekoesterd.

Wat kunt u van mij als commissielid/niet-raadslid verwachten?
Een luisterend oor, maar ook helderheid in politieke keuzes, dialoog en tegenspraak.  Een steentje bijdragen aan een gezellig  en enerverend Delft voor iedereen.

Mijn favoriete plek in Delft is:
De Laan van Overvest.  Ik heb er een tijd mogen wonen en er is daar een hele mooie mengeling van soorten huizen (groot en klein) en bewoners, van student tot ondernemer en een mooi saamhorigheidsgevoel.

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek: