... Ken uw raadslid

Ken uw raadslid

L.P. de Graaf
Naam Leen de Graaf
Adres Laan van Overvest 48
Postcode 2613 DM
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Technisch consultant bij UReason
  • Voorzitter van het lokale bestuur van de ChrisenUnie
Telefoon 015 2135955
Mobiel 0618715271
E-mail
Functie Commissielid/niet-raadslid
Diversen

Commissielid/niet-raadslid sinds:
2014

Beleidsterreinen: Spoorzone / het nieuwe stadskantoor, beheer openbare ruimte, stedelijke vernieuwing, wonen (incl. studentenhuisvesting) en project Nieuw Delft.

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Ik wil graag een evenwichtigere aandacht voor de wijken van Delft, ook de ‘gewone wijken’ verdienen aandacht. Het onderhoudsniveau van wegen en groen in de wijken moet omhoog. Belangrijke voorzieningen als de bibliotheek in Voorhof, de beide waterspeeltuinen, kinderboerderijen en buurtwinkelcentra maken Delft aantrekkelijk en mogen niet verdwijnen!

Wat kunt u van mij als commissielid/niet-raadslid verwachten?
Dat we ons uiterste best doen om te zorgen dat Delft een prachtige stad blijft en een fijne plek om te wonen! Niet alleen voor onze generatie, maar ook voor de toekomstige generaties.

Mijn favoriete plek in Delft is:
De Laan van Overvest, een heerlijke plek om te wonen.

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek: