... Ken uw raadslid

Ken uw raadslid

B.M.  Böcker
Naam Linda Böcker
Adres p/a Fractie VVD, Markt 87
Postcode 2611 GS
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Senior beleidsadviseur bij de afdeling Ruimte, Wonen, Bodem van de Provincie Zuid-Holland
  • Programmaleider Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad bij het Zuidvleugelbureau (namens Provincie Zuid-Holland)
  • Lid van partijcommissie IRM van de VVD
E-mail
Functie Raadslid
Diversen

Raadslid sinds:
Augustus 2011

Beleidsterreinen: Ruimte, Verkeer en Wonen

Wat wil ik voor Delft bereiken?
De komende jaren wordt er heel veel gebouwd in Delft. De bereikbaarheid van Delft voor bewoners, bedrijven en bezoekers blijft behoorlijk onder druk staan. De toegankelijkheid en gastvrijheid van Delft kan nog worden verbeterd door nog beter alle werkzaamheden en omleidingsroutes op elkaar af te stemmen en duidelijker de routes naar bijvoorbeeld de binnenstad en de parkeergarages aan te geven.
Ook staan we als gemeente voor de uitdaging om van de Spoorzone een mooie nieuwe wijk van Delft te maken. De eerste stappen worden nu gezet in de Coendersbuurt.

Wat kunt u van mij als raadslid verwachten?
Aanspreekbaar zijn voor stadsgenoten die zich zorgen maken over situaties in de stad.
Op zoek gaan naar waar het beter kan en moet in Delft.
Een scherpe en positief kritische blik op de plannen die worden gemaakt. Daarbij is mijn uitgangspunt dat de gemeente alleen moet doen waar het over gaat en vooral zaken aan andere partijen moet overlaten, waar dat kan.

Mijn favoriete plek in Delft is:
Zuidkolk. Een historische plaats met het zicht op Delft en je kan er mooi uitkijken over het water.

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek: