Ken uw raadslid

K.  Herrema
Naam Klaas Herrema
Adres p/a Fractiekamer GroenLinks, Markt 87
Postcode 2611 GS
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Senior projectleider bij architecten Van Mourik bv te Den Haag
  • Lid ouderklankbordgroep Grotius College
Mobiel 06 2282 1955
E-mail
Functie Raadslid
Diversen

Raadslid sinds:
maart 2018

Twitter: @Klaas_Herrema

Beleidsterreinen: Ruimte, Verkeer en Wonen

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Namens GroenLinks richt ik mij als commissielid/niet-raadslid vooral op de grote projecten, zoals de Ontwikkelingen in de Spoorzone, Het Nieuwe Kantoor, Tramlijn 19, Sebastiaansbrug, Technopolis, Schie-oevers, Harnaschpolder, Buitenhof en Bomenwijk. Al die projecten bieden enorme kansen. Maar ook (tijdelijke) problemen, die soepel en doelmatig moeten worden opgelost.

Wat kunt u van mij als raadslid verwachten?
GroenLinks zal de planning en financiën van alle grote projecten intensief volgen en ze continue beoordelen op de gewenste kwaliteit en ambities op het gebied van groen en duurzaamheid.
Ik wil van Delft een stad te maken waar iedereen, maar dan ook ècht iedereen, met liefde en trots woont, werkt, leert en recreëert.

Mijn favoriete plek in Delt is:
Ik hou er van om in mijn eigen achtertuin te genieten van de zon en de vogels. Het liefst met vrouw en kinderen om me heen.
Even buiten Delft, in de polder en de Delftse Hout is het heerlijk om te fietsen en te wandelen. In het centrum krijgt het gebied rond het Bastiaanplein steeds meer aantrekkingskracht.
Het zou fantastisch zijn als de tijdelijke ruimte in de Spoorzone benut wordt voor originele initiatieven en spraakmakende evenementen.

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek:

Pagina opties