... Ken uw raadslid

Ken uw raadslid

K.F.  Norbruis
Naam Fleur Norbruis
Adres Soendastraat 10
Postcode 2612 EK
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Taalcoach ROC Mondriaan
Telefoon 015-2141551
Mobiel 06-42343208
E-mail
Functie Raadslid
Diversen

Raadslid sinds:
maart 2006

Twitter: @FleurNorbruis

Beleidsterreinen: Ruimtelijke ordening, verkeer, Spoorzone, HNK, Delft Zuidoost, wijkaanpak, groen, Delftse Hout, Midden-Delfland

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Al 8 jaar werk ik met veel plezier als raadslid aan een groene en sociale stad. Een stad waarin mensen met plezier wonen en werken. Waar mensen meedoen door betaald werk of vrijwilligerswerk. Waar kinderen een goede start hebben met goede kinderopvang en onderwijs. Ik wil een groen Delft, want mensen hebben groen nodig. Om te ontspannen, om in te spelen, om elkaar te ontmoeten.

Wat kunt u van mij als raadslid verwachten?
Ik vind het belangrijk om op een actieve manier invulling te geven aan het raadswerk in direct contact met inwoners en organisaties. Naast het onvermijdelijke leeswerk en het vergaderen reserveer ik veel tijd voor werkbezoeken. Ik ben bereikbaar voor de burger, luister naar vragen en problemen. Zo nodig onderneem ik actie en koppel die actie terug. En natuurlijk leg ik genomen besluiten uit.

Mijn favoriete plek in Delft is:
Omgeving van de Oude Kerk

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek: