Ken uw raadslid

J.K.  Gooijer-Medema
Naam Joëlle Gooijer-Medema
Adres Laan van Altena 24
Postcode 2613 AJ
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Beleidsmedewerker Leger des Heils Welzijn en Gezondheid, regio Rijnmond Zuidwest
Telefoon 015-2146992
Mobiel 06-48487005
E-mail
Functie Raadslid
Diversen

Raadslid sinds:
maart 2010

Twitter: @joellegooijer

Beleidsterreinen: sociaal domein, drie decentralisaties, arbeid en inkomen, integratie en inburgering, volksgezondheid en zorg, sport, welzijn, cultuur, (stedelijke vernieuwing)

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Behoud van belangrijke voorzieningen voor inwoners, zoals bibliotheken, kinderboerderijen en buurtwinkelcentra, voldoende aandacht voor kwetsbare mensen (ouderenhuisvesting, schuldhulpverlening, alcoholpreventie bij jongeren), een gezonde leefomgeving (beter onderhoud wegen en groen, hergebruik leegstaand vastgoed) en een bereikbare stad (niet blindstaren op trams, terugdraaien parkeertijden in de binnenring).

Wat kunt u van mij als raadslid verwachten?
We zijn constructief, zoeken altijd de verbinding. We willen horen en zien wat er leeft in de stad en proberen een zorgvuldige afweging van verschillende belangen te maken. We zijn daarbij altijd ook gericht op het lange termijnperspectief. Als kleine fractie zetten we ons met hart en ziel in voor onze prachtige stad.

Mijn favoriete plek in Delft:
Het Agnetapark. Een schitterende, historisch bijzonderen en rustige plek, vlakbij het centrum van de stad.

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek:

Pagina opties