... Ken uw raadslid

Ken uw raadslid

J.M.  Kuijper-Rustenburg
Naam Jeanieke Kuijper-Rustenburg
Adres p/a Fractiekamer ChristenUnie, Markt 87
Postcode 2611 GS
Woonplaats Delft
(neven)Functies

Teamleider Monitoring en Kwaliteit aan de Haagse Hogeschool

Mobiel 0623340469
E-mail
Functie Commissielid/niet-raadslid
Diversen

Commissielid/niet-raadslid sinds:
2014

Beleidsterreinen: Commissie Sociaal Domein met speciale aandacht voor jeugd, onderwijs en emancipatie.

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Een breed, maar reëel, aanbod aan onderwijs waarbinnen voor elke leerling een geschikte plek te vinden is. Jongeren moeten zich kunnen ontwikkelen, niet alleen op cognitief en emotioneel gebied, maar ook op sportief of cultureel vlak. Als daarvoor extra ondersteuning nodig is, in de vorm van zorg of een financiële bijdrage, moet deze beschikbaar en toegankelijk zijn.

Wat kunt u van mij als commissielid/niet-raadslid verwachten?
Samen met de fractie van de ChristenUnie zal ik het beleid dat de gemeente voorstelt als het gaat om onderwijs, (jeugd)zorg en participatie kritisch bezien en volgen in de uitvoering. Wij proberen door contacten met instellingen en betrokkenen de gevolgen van beleid duidelijk te krijgen.

Mijn favoriete plek in Delft is:
De Abtswoudse brug van waaraf je, net als Vermeer, zicht op ons mooie Delft hebt. De brug vormt echter ook de verbinding tussen de wijken Poptahof  en de Wippolder met daarbinnen de TU-wijk. In de wijken die elk hun eigen karakter kennen wordt de kracht en de diversiteit van Delft zichtbaar.

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek: